Bahasa Kiribati

Bahasa Kiribati, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku bangsa Kiribati.

Klasifikasi Bahasa:
 • Polynesian, Proto-Malayo dan Proto-Oceanic
 • Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern Malayo-Polynesian: Oceanic

Kamus sederhana:  Bahasa Kiribati
 • (ka-)márua = bunuh
 • a = mereka
 • ae = bahwa
 • aea = membagi
 • áei = ini
 • ái = api
 • aikan = dekat
 • áine = wanita
 • áku = belakang
 • ám'arake = makan
 • anánau = panjang
 • anáu = panjang
 • ang = angin, udara
 • ánga = bahu
 • angama = malu
 • antai = siapa?
 • áo = dan
 • aoi = basah
 • aomata = orang / manusia
 • áoraki = sakit (penyakit)
 • ara = nama
 • árarake = mendaki
 • áre = bahwa
 • areau = laba-laba
 • árei = bahwa
 • aroki = endus, cium
 • atá = tahu, mengetahui, paham
 • atáei = anak
 • átai = kanan
 • ati = batu
 • áto = hati
 • áto = ilalang / atap
 • atónga = mengatakan
 • átu = kepala
 • áuti = rumah
 • ba = daun
 • ba = guntur
 • b'aáb'aa = susu, payudara
 • baáreka = kotor
 • baáware = meludah
 • bae = mengikat, kencangkan
 • baebaeta = menangis
 • bái = tangan, sayap, sirip
 • bái = sayap
 • b'áiri = hidung
 • baitoto = kotor
 • b'áka = jatuh
 • bakanana = kotor
 • b'áta = hitam
 • bataka = kering
 • be = buruk, jahat
 • b'énæ = membagi
 • bíke = pasir
 • binea = memilih
 • bíroto = perut
 • bo = memukul
 • bób'ai = membeli
 • bong = malam
 • bou = baru
 • bu = suami
 • bu = istri
 • buákaka = buruk, jahat
 • buákoakónikai = kayu / hutan
 • búbu = debu, asap, serbuk gergaji
 • búbu = merokok
 • búbura = besar
 • búki = ekor, pantat
 • bunæ/toi = telur
 • bunatoi = telur
 • buráe ni man = bulu
 • buréti = buruk, jahat
 • butæ = berjalan
 • bwea = membengkak
 • bwena = membagi
 • bwére = tipis
 • e = dia
 • éti = benar
 • ewa = menusuk, menembus
 • gna = mana?
 • i = di
 • i = dalam, di dalam
 • i = saya
 • i eta = di atas
 • i nano = di bawah
 • i:/a = mana?
 • ia = mana?
 • iango = berpikir
 • íbo = cacing (cacing tanah)
 • íka = mengalahkan
 • íka = ikan
 • ike = bernafas
 • ino = cacing (cacing tanah)
 • ira = mencuri, merampok, menipu
 • íra n átu = rambut
 • íriko = daging
 • íti = petir, kilat
 • ítoi = bintang
 • itua = menjahit
 • itutu = menjahit
 • itutua = menjahit
 • ka = menguap
 • kabáea = mengikat, kencangkan
 • kábubu = kusam, tumpul
 • kabue = hangat
 • kabueka = membakar
 • kabuóka = membakar
 • kai = kayu, tongkat
 • kaibekua = kerja
 • kainaba = suami
 • kainaba = istri
 • kakang = tajam
 • kakárako = kecil
 • kákea = tidak
 • kam = kau, anda
 • kama = memasak
 • kám'a = memasak
 • kamæ/tea = membunuh
 • kam'áua = kering
 • kan = baik
 • kan = dekat
 • kana = makan
 • kang = makan
 • kanga = bagaimana?
 • kanoa n nano = usus
 • kanta = mengunyah
 • kara = tua
 • karabana = sembunyi
 • karae = berjalan
 • kárako = kecil
 • kararæ = menguap
 • kárau = hujan
 • kárawa = langit
 • kárea = lempar
 • katebe man = berburu
 • katébea = menembak, memanah
 • káuka = membuka, mengungkap
 • káwai = jalan / jalur
 • ke = datang
 • kéna = menggali
 • ki = datang
 • kíba = terbang
 • kimóa = tikus
 • kimótoto = pendek
 • kino = jauh
 • kírarewa = jauh
 • kíraroa = jauh
 • kíri = anjing
 • ko = kau
 • kóaua = benar
 • kora = besar
 • kórokai = potong
 • korowawa = kotor
 • kun = kulit, kerak, membran
 • kun = hitam
 • ma = dan
 • maábubu = kabut
 • maákina = takut
 • maama = malu
 • m'aáne = pria / laki-laki
 • mabubu = kabut
 • mae = tali
 • m'æ/ka = busuk
 • mæ/ni = tipis
 • mæ/ninara = nyamuk
 • mæ/ra = basah
 • mæ/riri = dingin
 • mæ/ta = mata
 • mæ/ten = tebal
 • mæ/tu = tidur
 • mæm = air
 • mæn = burung
 • mái = putih
 • maimai = basah
 • máina = putih, pucat
 • máing = kiri
 • máiu = hidup
 • maki = basah
 • makina = takut
 • mam = air
 • mama = mengunyah
 • man = burung
 • mane = pria / laki-laki
 • m'ánga = cabang
 • maninnara = nyamuk
 • mannang = abu
 • manni = tipis
 • marabu = kabut
 • marabu = merokok
 • marewe = bunga
 • mariri = dingin
 • mariro = tajam
 • mata = mata
 • m'áta = cacing (cacing tanah)
 • matamu = makan
 • mate = mati
 • maten = tebal
 • matu = tidur
 • m'áu = kering
 • mawáwa = hijau
 • méamea = kuning
 • menaái = baru
 • mi = mimpi
 • mia = mimpi
 • mitara = mimpi
 • mka = busuk
 • mói = minum
 • múmuta = memuntahkan
 • mwe = tidur
 • n = di
 • n = dalam, di dalam
 • n = saya
 • n tai ra = kapan?
 • næ/ti = anak
 • náeta = ular
 • náko = semua
 • nákonako = berjalan
 • nam = mengisap
 • nama = danau
 • namakáina = bulan
 • namta = tajam
 • nang = awan
 • nano = dalam, di dalam
 • nati = anak
 • néiran = jarum
 • néiro = jarum
 • nénea = lemak / minyak
 • neneboi = mengendus, mencium
 • néwe = lidah
 • ngái = aku, saya
 • ngaia = mereka
 • ngáia = dia
 • ngaina = hari, siang
 • ngáira = kita
 • ngáre = tertawa
 • ngkáinaba = baru
 • ngkámi = anda
 • ngkána = jika
 • ngkóe = kau
 • ngóa = menggaruk
 • ni = di
 • ni = dalam, di dalam
 • nima = minum
 • nimæn = menguap
 • níngai = kapan?
 • nóra = melihat
 • nuwae = berjalan
 • ong = memeras
 • óngo = mendengar
 • óro = memukul, meniup
 • ra = apa?
 • raánga = aliran
 • ræn = air
 • ran = air
 • ranga = aliran
 • raoi = baik
 • ráoirói = baik
 • rara = darah
 • raróa = jauh
 • rawata = berat
 • reeke = danau
 • réme = sempit
 • reréi = baik
 • ri = tulang
 • ríki = tumbuh
 • riríki = tahun
 • róko = datang, juga
 • roró = hitam
 • roróa = leher
 • taari = laut
 • taári = laut
 • tabobe = buruk, jahat
 • tæ/ninga = telinga
 • tæ/no = bumi / tanah
 • tæn = mengubah arah, belok
 • taka = kering
 • táku = mengatakan
 • táma = ayah
 • tám'a = mendaki
 • tan = mengubah arah, belok
 • tang = menangis
 • taninga = telinga
 • tano = bumi, tanah
 • taoro = garam
 • tari = laut
 • tau = memegang
 • teéi = anak
 • tei = anak
 • tei = tanaman
 • teirake = berdiri, bangun
 • tékateka = duduk
 • ténaa = menggigit
 • tera = apa?
 • ti = kita
 • tiáki = tidak
 • tiko = kecil
 • tína = ibu
 • tinebu = berat
 • tiri(-nga) = membunuh
 • toto = busuk
 • uaa = buah
 • uati = membengkak
 • uáua = berenang
 • úb'a = susu, payudara
 • ue = bunga
 • uka = meniup
 • úka = membuka, mengungkap
 • úm'a = rumah
 • unika = tanaman
 • uráura = merah
 • utéute = rumput
 • úti = kutu
 • wáe = kaki
 • wái = meniup
 • waka = akar
 • wákaa = akar
 • wáre = menghitung
 • wárebwe = luas
 • wáriki = sempit
 • wau = baik
 • wéne = berbaring
 • wi = mulut
 • wi = gigi

bilangan:
 • teuána = satu
 • uóua = dua
 • tenúa = tiga
 • áua = empat
 • nimáua = lima
 • nii-man = lima
 • nima-ua = lima
 • nima- = lima
 • onóua = enam
 • one- = enam
 • itúa = tujuh
 • iti-ua = tujuh
 • iti- = tujuh
 • itu-ua = tujuh
 • wani-ua = delapan
 • wanua = delapan
 • wanu-ua = delapan
 • wani- = delapan
 • ruáiua = sembilan
 • rua- = sembilan
 • bwi = sepuluh
 • tebwína = sepuluh
 • -ŋaun = sepuluh
 • uábwi = duapuluh
 • uángaun = duapuluh
 • (ua)-iaki = duapuluh
 • nimábwi = limapuluh
 • nimángaun = limapuluh
 • nima-ŋaun = limapuluh
 • nima-bwii = limapuluh
 • tebúbua = seratus
 • búbua = seratus
 • (te)-bwubwua = seratus
 • nga = seribu
 • ténga = seribu

sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber


No comments:

Post a Comment

Apabila ada "kata" atau "arti" yang tidak sesuai dengan pendapat pembaca, atau kami salah mengartikan untuk kamus sederhana yang kami sampaikan di blog ini. Karena keterbatasan atau kesalahan dari sumber/ referensi yang kami dapat. Mohon kiranya untuk memberi koreksi kesalahan dan agar segera kami memperbaikinya.
Salam