Bahasa Bungku-Tolaki, Proto

Bahasa Bungku-Tolaki Proto, atau Proto Bungku-Tolaki, adalah bahasa Bungku-Tolaki Tua, yang pernah diucapkan di Sulawesi Tenggara, Indonesia, pada masa lalu. Agak berbeda dengan bahasa Bungku-Tolaki yang sekarang karena telah terpisah-pisah sekian lama menjadi beberapa dialek.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Celebic: Bungku-Tolaki


Dialek:
 • Bungku:
  -  Moronene
  -  Wawonii
  -  Bungku
  -  Kulisusu
        -  Koroni
        -  Kulisusu
        -  Taloki
 • Mori
  -  Bahonsuai
  -  Tomadino
  -  Mori proper
        -  Mori Bawah
        -  Padoe
        -  Mori Atas
 • Tolaki
  -  Kodeoha
  -  Tolaki proper
        -  Waru
        -  Tolaki
        -  Rahambuu

Kamus: Proto Bungku Tolaki
 • (l,n)anguy = berenang
 • ahu = rokok
 • -ai = bakar
 • -anaN = tepat
 • anaQ = anak
 • apuy = api
 • asi° = peras
 • ate = hati
 • atoQ = atap
 • awu = abu
 • awuQ = debu
 • bahoq = basah
 • balo° = tebal
 • beaQ = berat
 • biriN = telinga
 • boke° = ikat
 • bonto° = basah
 • bunga° = bunga
 • bungku° = belakang
 • buroto° = nyamuk
 • dahu° = anjing
 • doa° = hitung
 • elo° = lidah
 • enge° = hidung
 • gawu = kabut
 • gele = tertawa
 • geru° = garuk
 • hai = bakar
 • hakaQ = akar
 • hakiQ = sakit
 • hanaN = kanan
 • hapa = apa?
 • hawa° = pikir
 • hiwu° = kecil
 • hunuR = bakar
 • i = dia
 • ihi = daging / daging
 • ikaN = ikan
 • ikuR = ekor
 • inalahi = kayu / hutan
 • in-ipiaN = kapan?
 • inuN = minum
 • ipi = mimpi
 • itoluR = telur
 • itoN = hitam
 • iwoi° = air
 • kaaN = makan
 • kambaN = bengkak
 • kangga° = laba-laba
 • kapa° = tebal
 • kaRa° = gigit
 • karu° = kaki
 • kayu = kayu
 • keke° = gal
 • ki = kami
 • kiki° = gigit
 • kilaQ = petir
 • kita = lihat
 • koloro° = tali
 • kompoN = usus
 • kona = pukul
 • kona = betul
 • ku = aku, saya
 • kulaQ = hangat
 • kuliQ = kulit
 • kundoN = awan
 • kuni° = kuning
 • kutu = kutu
 • laa° = terbang
 • laloy = terbang
 • langkai = laki-laki
 • laroN = dalam, di dalam
 • limpa° = jalan kaki
 • lua° = luas
 • maa° = menguap
 • mai = datang
 • mamak-i = kunyah
 • mata = mata
 • mate = mati
 • meaq = merah
 • meeq = takut
 • mi = anda
 • moiko° = baik
 • naa = nafas
 • nahu = masak
 • ngeaN = nama
 • ngisi = gigi
 • ngusu = mulut
 • niniQ = nyamuk
 • nipiQ = tipis
 • ohia = garam
 • olai° = jauh
 • oleo = hari
 • oli° = beli
 • one = pasir
 • ontoN = lihat
 • osoQ = hisap
 • owaRa = bahu
 • owose° = besar
 • paho° = tanam
 • paniy = sayap
 • pio° = peras
 • pisiQ = pencet
 • podea° = dengar
 • pole = potong
 • pombula = tanaman
 • pone° = daki
 • pua° = angin
 • pute = putih
 • putu° = pendek
 • puur-i = meniup
 • rahaN = rumah
 • rano = danau
 • rapuR = suami
 • rapuR = istri
 • raRaq = darah
 • ri = di
 • riniN = dingin
 • ro = mereka
 • rodo° = lempar
 • rongoR = dengar
 • saa = ular
 • sakaN = masak
 • salaN = jalan / jalur
 • sampaQ = cabang
 • saqaQ = buruk, jahat
 • saqoQ = buruk
 • sarai° = baru
 • seruN = awan
 • sese° = potong
 • sosoQ = hisap
 • soyuN = jarum
 • susu = susu, payudara
 • taa = tertawa
 • taa° = panjang
 • tabaq = lemak / minyak
 • tade° = berdiri
 • tahiQ = laut
 • tapak-i = pukul
 • taquN = tahun
 • tasoN = tajam
 • te-ipiaN = kapan?
 • tiaN = perut
 • tinti-ngara° = berbaring
 • to = kita
 • tonda° ~ donta° = jatuh
 • tondu° = berat
 • tonia° = baru
 • toqolo° = kayu / hutan
 • toqori = tahu, mengerti
 • tora = hidup
 • totoro° = duduk
 • tueh-i = potong
 • tulura° = kata, bilang
 • tuqa = tua
 • tuqu = benar
 • tuquR = kering
 • turuR = tidur
 • tutuk-i = kalahkan
 • u = engkau
 • uhu = susu, payudara
 • ula° = tali
 • ule = ular
 • ulu = kepala
 • unoy = dalam, di dalam
 • usaN = hujan
 • uso = hijau
 • w(i,o)ngi° = malam
 • w(i,u)taq = bumi / tanah
 • waaq = aliran
 • wai = perempuan
 • wangku° = pukul
 • watu = batu
 • wawaq = buka
 • wawo = di atas
 • wotaQ = bagi
 • wuaq = buah
 • wuku = tulang
 • wulaN = bulan
 • wulele° = bunga
 • wulu = bulu
 • wuni = sembunyi
 • wuuQ = rambut
bilangan:
 • asa = satu
 • ho = satu
 • o-rua = dua
 • rua = dua
 • o-tolu = tiga
 • tolu = tiga
 • o-o(m)paQ = empat
 • pato = empat
 • o-lima = lima
 • lima = lima
 • o-onoN = enam
 • nomo = enam
 • o-pitu = tujuh
 • pitu = tujuh
 • hoalu = delapan
 • halu = delapan
 • o-sio = sembilan
 • sio = sembilan
 • puluq = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • etu° = seratus
 • sowu = seribu

sumber:
- protomalayans.blogspot.com
- antaranews.com
- nformosa.webs.com
- madagascar-library.com
- andamannicobarposts.blogspot.com
- kaltimpost.co.id
- kaltengpos.web.id
- theborneopost.com
- philippinepost.blogspot.com
- newspaper.philippinecentral.com
- language.psy.auckland.ac.nz
- dayakbaru.com
- wikipedia
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain


No comments:

Post a Comment

Apabila ada "kata" atau "arti" yang tidak sesuai dengan pendapat pembaca, atau kami salah mengartikan untuk kamus sederhana yang kami sampaikan di blog ini. Karena keterbatasan atau kesalahan dari sumber/ referensi yang kami dapat. Mohon kiranya untuk memberi koreksi kesalahan dan agar segera kami memperbaikinya.
Salam