Bahasa Dayak Tunjung

Bahasa Dayak Tunjung, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Dayak Tunjung yang mendiami wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Bahasa Dayak Tunjung terdiri dari 7 dialek, tersebar di beberapa wilayah, yaitu:
 • Tunjung Bubut, mereka mendiami daerah Asa, Juhan Asa, baloq Asa, Pepas Asa, Juaq Asa, Muara Asa, Ongko Asa, Ombau Asa, Ngenyan Asa, Gemuhan Asa, Kelumpang dan sekitarnya
 • Tunjung Asli, Mendiami daerah Geleo (baru dan Lama)
 • Tunjung Bahau, Mendiami Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Sekolaq Muliaq, Sekolaq Oday, Sekolaq Joleq dan sekitarnya.
 • Tunjung Hilir, mendiami wilayah Empas, Empakuq, Bunyut, Kuangan dan sekitarnya.
 • Tunjung Lonokng, mendiami daerah seberang Mahakam yaitu Gemuruh, Sekong Rotoq, Sakaq Tada, Gadur dan sekitarnya.
 • Tunjung Linggang, mendiami didaerah dataran Linggang seperti Linggang Bigung, Linggang Melapeh, Linggang Amer, Linggang Mapan, Linggang Kebut, Linggang Marimun, Muara Leban, Muara Mujan, Tering, Jelemuq, lakan bilem, into lingau, muara batuq dan wilayah sekitarnya.
 • Tunjung Berambai, mendiami Wilayah hilir sungai Mahakam seperti Muara Pahu, Abit, Selais, Muara Jawaq, Kota Bangun, Enggelam, Lamin Telihan, Kemabgn janggut, Kelkat, dan Pulau Pinang.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Barito: Mahakam 

Kamus:
 • ahuʔ = abu
 • akar = akar
 • alaw = rambut
 • aneh = bahwa
 • anum = air
 • aŋaʔ = tangan
 • ap = saya
 • apuy = api
 • araʔ ɑneh = mereka
 • awan = awan
 • bagahaʔ = berkata
 • bahat = berat
 • bahuq = bahu
 • bajagur = pukul
 • batuʔ = batu
 • bəkərjai = kerja
 • bəlum = hidup
 • bəŋkak = bengkak
 • bərtiup = tiup
 • bihin = takut
 • bintaŋ = bintang
 • bisaʔ = basah
 • bohoŋ = putih
 • buluʔ = bulu
 • buruk = busuk
 • cahumph = jarum
 • calan = berjalan
 • cehaʔ = garam
 • celaʔ = lidah
 • dacuŋ = duduk
 • dan = dan
 • dapeq = rumah
 • dəbu = debu
 • deʔ = di
 • deʔ lam = dalam, di dalam
 • diña = mana?
 • dinya = mana?
 • ekap = sayap
 • əmpuluʔ = burung
 • əmun = kabut
 • əncak = masak
 • əncoʔ = jauh
 • əncun = rokok
 • hajaʔ = besar
 • halaŋ = cacing (cacing tanah)
 • idok = pendek
 • iŋkot = ekor
 • isay = baru
 • isaʔ = dia
 • itih = ini
 • itit = kecil
 • iweeq = di bawah
 • kacar = kusam, tumpul
 • kaheʔ = tidak
 • kaheʔ pajik = buruk, jahat
 • kalam = malam
 • kalaw = jika
 • kam = anda
 • kamiʔ = kami
 • kapar = tebal
 • karak = endus, mencium
 • karaŋoy = berenang
 • kəheneŋ = dengar
 • keheŋ = kering
 • kənay = benar, betul
 • kənohan = danau
 • kəsiŋ = gigi
 • kokoʔ = anjing
 • koʔ = engkau
 • kuhuŋ = kepala
 • kulit = kulit
 • kuman = makan
 • kuniŋ = kuning
 • kutuʔ = kutu
 • lah = tulang
 • lain = lain
 • lajah = luas
 • laŋit = langit
 • launt = laut
 • leŋan = kayu
 • lihaʔ = laki-laki
 • limpa = hati
 • loaʔ = lemak / minyak
 • lohoŋ = leher
 • loroŋ = jalan / jalur
 • mahaw = berburu
 • mancak = tusuk, menusuk
 • marotaʔ = kotor
 • masuk = tajam
 • mateʔ = mati
 • maʔ = ayah
 • məcat = ikat, kencangkan
 • məcuh = ludah
 • məkaʔ = bagi
 • mətuʔ = ikan
 • meʔ = ibu
 • milaŋ = hitung
 • miliiq = pilih
 • mogeq = buka, ungkap
 • molaq = tanam
 • moot = datang
 • mosoʔ = hisap
 • motok = potong
 • moʔ = panjang
 • muruʔ = minum
 • nahum = hijau
 • naiʔ = perut
 • nama = nama
 • ñama = apa?
 • naŋi = tangis
 • naw = hari
 • neaw = lihat
 • nemak = tembak
 • nencaŋ = belok
 • neneŋ = telinga
 • neŋkat = pegang
 • nipaʔ = ular
 • noak = lempar
 • notaʔ = muntah
 • ñùßí = mimpi
 • nutuŋ = bakar
 • ŋabet = jahit
 • ŋaliʔ = gali
 • ŋameña = bagaimana?
 • ŋasaŋ = nafas
 • ŋeket = gigit
 • ŋərogot = garuk
 • oncoŋ = mulut
 • pajik = baik
 • pakateʔ = bunuh
 • pasir = pasir
 • pəlegaʔ = tua
 • pəraŋ = hangat
 • pəras = peras
 • pərəmaʔ = hitam
 • pərəŋin = dingin
 • pikir = berpikir
 • pinan = kapan?
 • puŋuŋ = belakang
 • putiʔ = merah
 • rāatn = cabang
 • rahaʔ = darah
 • roun = daun
 • sagan = istri
 • sapaw jemiaq = atap
 • səmpit = sempit
 • səmua = semua
 • tagaʔ = tertawa
 • taliʔ = tali
 • talo = telur
 • talun = kayu / hutan
 • tanaʔ = bumi / tanah
 • tatuy = jatuh
 • taun = tahun
 • tauʔ = kanan
 • tay = kita
 • tege = berdiri
 • tempoŋ = baring
 • tərbaŋ = terbang
 • tipi = tipis
 • tiro = tidur
 • togaʔ = tahu, tau
 • tosoq = susu, payudara
 • totoʔ = dekat
 • tuhiʔ = anak
 • ucan = hujan
 • uee = mata
 • ugan = buah
 • ulanth = bulan
 • ulay = kiri
 • ulun = orang / manusia
 • uña = siapa?
 • uneŋ = kaki
 • uŋan = bunga
 • uruŋ = hidung
 • uruʔ = rumput
 • usiʔ = daging
 • usiʔ ŋaiʔ = usus
 • waheo = angin
 • wanaʔ = suami
 • waweʔ = perempuan
 • caʔ = satu
bilangan:
 • bueq = satu
 • rəgaʔ = dua
 • təlu = tiga
 • pat = empat
 • limaq = lima
 • hagant = enam
 • tucuq = tujuh
 • kalungk = delapan
 • tiant = sembilan
 • sawaakng = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • cehatu = seratus
 • seribuq = seribu


--------------
keterangan:
- ʔ = '
- ŋ = ng

sumber:
- protomalayans.blogspot.com
- antaranews.com
- nformosa.webs.com
- madagascar-library.com
- andamannicobarposts.blogspot.com
- kaltimpost.co.id
- kaltengpos.web.id
- theborneopost.com
- banjarmasinpost.co.id
- newsabahtimes.com.my
- sabah.edu.my
- batakpost.com
- philippinepost.blogspot.com
- newspaper.philippinecentral.com
- language.psy.auckland.ac.nz
- learn-melanau.blogspot.com
- dayakbaru.com
- en.wikipedia.org
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain


No comments:

Post a Comment

Apabila ada "kata" atau "arti" yang tidak sesuai dengan pendapat pembaca, atau kami salah mengartikan untuk kamus sederhana yang kami sampaikan di blog ini. Karena keterbatasan atau kesalahan dari sumber/ referensi yang kami dapat. Mohon kiranya untuk memberi koreksi kesalahan dan agar segera kami memperbaikinya.
Salam